kontejnerske čistilne naprave

Kontejnerske čistilne naprave AEB prištevamo med najnaprednejše v tehnologiji čiščenja odpadnih voda. Proizvajajo se v nizu tipov od 10 - 750 PE. Te naprave koristijo tehnologijo čiščenja s pomoejo finomehurčnega prezračevalnega sistema AME podjetja FORTEX - AGS.

Čistilna naprava se lahko dopolni z nadgradnjo z ostalimi tehnološkimi elementi. Vse čistilne naprave podjetja FORTEX - AGS z doseženimi parametri izpolnjujejo vse zahteve iz uredbe ČR št. 82/1999 Sb, Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav, Ur. l. RS št. 35/96 in Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja, Ur. l. RS št. 35/96.

Izdelava in oblikovanje Sidus | Razvoj programskih paketov