oprema

Prezračevalni sistem AME

Namenjeni so za mešanje in prezračevanje vode v aktivacijskih bazenih in bazenih za odvod plinov v čistilnih napravah ali za aeracijo drugih tekočin, za prezračevanje naprav za gojitev rib, za prezračevanje ribnikov in vodnih rezervoarjev ali za pnevmatsko flotacijo. Z uspehom se uporabljajo pri rekonstrukciji in intenziviranju obstoječih in za izgradnjo novih čistilnih naprav. Rešetke za prezračevanje so lahko opremljene z različnimi oblikami elementov za prezračevanje AME. Konstrukcija rešetk omogoča hitro in lahko zamenjavo elementov med delovanjem čistilne naprave. Koristnost njihove uporabe je predvsem v prihranku energije, visoki učinkovitosti delovanja in v visokem koeficientu delovanja v daljšem obdobju.

Razpolagamo z večjim številom izumov in patentov na področju sistemov za prezračevanje, ki v prihodnosti zmanjšujejo stroške obratovanja čistilnih naprav. Sisteme za prezračevanje nudimo s pomočjo posebnih programov za izračun, skladno z normo ČSN 75 6401 za čistilne naprave večje od 500 PE.

 

Ročno čiščene grablje RČ

Ročno čiščene grablje so v celoti izdelane iz polipropilenskega jaška z vgrajenimi grabljami, ki zadržujejo grobe nečistoče iz odpadne vode, ki je pripeljana v čistilno napravo. Ročno čiščene grablje se lahko uporabljajo do pretoka 20 m3/h

 

 

Vertikalni lovilec peska LPB

Vertikalni lovilec peska služi za gravitacijsko delitev in izločanje peska iz odpadne vode, ki je pripeljana v čistilno napravo.

 

 

Protismradni filtri DF

Protismradni bio filtri zagotavljajo delovanje čistilne naprave brez vonjav s 100% učinkom. Delovanje protismradnih filtrov je namenjeno predvsem za odstranjevanje ali pa zadrževanje neprijetnih vonjav pri delovanju čistilne naprave. Omogočajo zmanjševanje pasov higienske zaščite.

 

Usedalniki DN

Usedalniki DN so vertikalne pravokotne usedalne naprave, namenjene za čiščenje odpadnih voda za največ do 5000 PE. Nameščamo jih za aktivacijo in služijo za separacijo biološke usedline v čistilni napravi in naknadno za zgoščevanje in sedimentacijo usedline. Usedalniki so opremljeni z moderno napravo za odstranjevanje mulja iz nivoja vode. Ta pogoje za odvod vode izboljša od pogojev, ki jih poznamo pri klasičnih usedalnikih.

Rešetke s sitom SČ

Rešetke s sitom so vključene v objektu mehanskega predčiščenja. Njihova lokacija je običajno v dovodnem kanalu, v črpališču ali v dovodnem kanalu med aktivacijskim in usedalnim bazenom čistilne naprave. Koristijo se za čiščenje odpadnih vod do 5000 PE ali za pretok do 25 l/sek.

 

Naprava za izsuševanje usedline OZK

Naprava za izsuševanje usedline je namenjena za izsuševanje primarne, stabilizirane ali mešane usedline. Izvedena je v kompaktni enoti v katero se pritrdijo posebne vreče. Naprava se lahko koristi za čistilne naprave do 1500 PE.

 

 

Upravljalni sistem MPC

Nudimo visoki komfort pri upravljanju čiščenja odpadnih vod s tem, da uporabljamo upravljalne sisteme FORTEX. Upravljalni sistemi FORTEX vrste MPC so namenjeni za upravljanje delovanja na malih in srednjih čistilnih napravah. Omogočajo zmanjšanje stroškov delovanja na minimum, to je s prihrankom električne energije in v zahtevah delovne kvalifikacije osebje. Zagotavljajo večjo sodobnost, učinkovitost in pravilnost procesa čiščenja.

Pretočni merilni jaški MŠ

Pretočni merilni jaški za merjenje s Thomsonovim predelom služijo za trenutno odčitavanje vrednosti pretoka in za jemanje vzorcev odpadnih voda na iztoku iz malih čistilnih naprav.

Pri pretočnih posodah za merjenje z registracijo pretoka (MB) se količina vode registrira z merjenjem pretoka in nivoja tekočine. Pretočni merilni jaški se uporabljajo za merjenje pretokov do 50m3/h

Izdelava in oblikovanje Sidus | Razvoj programskih paketov