tipske čistilne naprave

Aktivacijske čistilne naprave tipa AEB so kompleksna rešitev pri čišečnju odpadnih voda za celotna naselja. Kot prvi smo do danes tudi uspešno uvedli in preizkusili delovanje eistilne naprave AEB v režimu čišeenja pripeljanih odpadnih voda.

 

Pripravljeni in sposobni smo občinam dati rešitev čiščenja odpadnih voda za postopno priključevanje kanalizacije pri sodobnem dovozu odpadnih voda iz septičnih jam in z odvodom tekoče frakcije ali pa brez odvoda.

Izdelava in oblikovanje Sidus | Razvoj programskih paketov