PONUDBA

Male čistilne naprave (5-120 PE)

Biološka čistilna naprava BIOFLUID Biološka čistilna naprava BIOFLUID je namenjena čiščenju odpadnih voda iz stanovanjskih hiš, stanovanj, socialnih ustanov, kampov, hotelov, sosesk in podobno. V funkcionalnem principu deluje naprava kot kombinacija vrtljivega potopnega telesa z gojiščem mikroorganizmov. Napravo lahko uporabljamo tudi za čiščenje ali dodatno čiščenje drugih biološko razgradljivih voda.

Kontejnerske čistilne naprave (10-750 PE)

Kontejnerske čistilne naprave Kontejnerske čistilne naprave AČB prištevamo med najnaprednejše v tehnologiji čiščenja odpadnih voda. Proizvajajo se v nizu tipov od 10 - 750 PE. Te naprave koristijo tehnologijo čiščenja s pomočjo finomehurčnega prezračevalnega sistema AME podjetja FORTEX - AGS.

Tipske čistilne naprave (1000-5000 PE)

Tipske čistilne naprave (1000-5000 PE) Aktivacijske čistilne naprave tipa AČB so kompleksna rešitev pri čiščenju odpadnih voda za celotna naselja. Kot prvi smo do danes tudi uspešno uvedli in preizkusili delovanje čistilne naprave AČB v režimu čiščenja pripeljanih odpadnih voda.

Čistilne naprave po naročilu (nad 5000 PE)

Čistilne naprave po naročilu (nad 5000 PE) Po želji vam tudi izdelamo čistilno napravo po naročilu.Lovilci maščob

Lovilci maščob Dvostopenjski lovilec maščob služi za zadrževanje in odstranjevanje neemulgiranih maščob in rastlinskih olj pri odvajanju odpadnih vod iz kuhinj, restavracij, predelavah mesa in drugih podobnih objektov. Uporablja se kot prva enota v samostojni kanalizaciji. Lovilci maščob se proizvajajo v petih velikostih za pretok od 1 do 5 l/sek.

Lovilci naftnih derivatov

Lovilci naftnih derivatov Lovilci naftnih derivatov so namenjeni za čiščenje naftnih derivatov iz odtočnih vod. Običajno gre za odtočne vode iz pralnic za prometno in kmetijsko tehniko, o deževnici iz parkirišč in odstavnih površin. Proizvajajo se za pretoke od 0,5 do 100 l/sek.

 

Polipropilenski rezervoarji za vodo

Polipropilenski rezervoarji za vodo Polipropilenski rezervoarji so najprimernejši za široko uporabo v kmetijstvu, kemični in prehrambeni industriji. Oblika in dimenzije rezervoarja so lahko prirejene želji kupca, znotraj se lahko zavarijo prečne stene, vgradni elementi, izvrtajo odprtine in dobavijo dodatni deli. Rezervoarji pravokotnih in okroglih oblik se lahko uporabljajo v funkciji septičnih jam brez odvoda, kot jame za črpanje in podobno.

Oprema

Dodatna oprema Ponujamo širiko izbiro dodatne opreme, ki razširja in dopolnjuje našo ponudbo. Protismradni filtri, lovilci peska, razne merilne naprave, usedalniki, grablje itn.

 

Izdelava in oblikovanje Sidus | Razvoj programskih paketov